Zespoły termoelektryczne są często montowane przy wycięciu w szafie lub obudowie w celu chłodzenia elektroniki lub systemów znajdujących się wewnątrz. Aby optymalnie schłodzić urządzenie docelowe, zaleca się, aby szafa była zaizolowana w jak największym stopniu. Izolacja wspomaga czas, w którym moduł chłodzący może osiągnąć stałą temperaturę, jak również zmniejsza moc pobieraną przez urządzenie. Pozwala to również na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz mocy chłodniczej.