doradca techniczny klienta / inżynier

Będziesz odpowiedzialny/a m. in. za:

 • Profesjonalne wsparcie i doradztwo techniczne w zakresie oferowanych produktów i usług
 • Kontynuowanie istniejących oraz wdrażanie nowych projektów
 • Kontrolowanie projektów pod względem funkcjonalnym i zgodności z EMC
 • Dobór właściwych rozwiązań do potrzeb klienta
 • Przygotowywanie, negocjowanie i monitorowanie ofert
 • Oszacowanie kosztów wdrożenia/instalacji
 • Uczestnictwo w spotkaniach biznesowych
 • Pozyskiwanie nowych klientów

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego technicznego (kierunki elektronika lub pokrewne)
 • Znajomości zagadnień z dziedziny elektroniki
 • Wiedzy i doświadczenia w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • Zaangażowania i motywacji w dążeniu do wyznaczonego celu
 • Samodzielności i samodyscypliny w działaniu
 • Umiejętności prowadzenia negocjacji oraz budowania trwałych relacji z klientem
 • Realizacji wyznaczonych celów strategicznych firmy

Dodatkowymi atutami będą:

 • Własne zrealizowane projekty elektroniczne
 • Doświadczenie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC
 • Znajomość standardów i problematyki EMC
 • Doświadczenia w obszarze projektowania
 • Znajomość języka niemieckiego

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania pracy na powyższym stanowisku
 • Możliwość pogłębiania wiedzy (szkolenia specjalistyczne oraz językowe)
 • Praca zdalna/Home Office

kontakt

Oferty zawierające CV (wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji) prosimy składać osobiście w firmie lub przesłać na e-mail: rekrutacja@arizo.com.pl

klauzula informacyjna RODO rekrutacja pracowników

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ARIZO sp. z o.o. z siedzibą w Kobylanka 631, 38-303 Kobylanka (dalej zwana ARIZO) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARIZO sp. z o.o. z siedzibą w Kobylanka 631, 38-303 Kobylanka, KRS: 0000567486, NIP: 6842640973, REGON: 362026453.
2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu +48 13 438 38 80 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres mailowy: arizo@arizo.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) ARIZO przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.
6. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ARIZO podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres arizo.com.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez ARIZO Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swojego CV.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez ARIZO sp. z o.o. z siedzibą w Kobylanka 631, 38-303 Kobylanka, w celu realizacji procesów rekrutacji.”

Jeżeli chcecie Państwo abyśmy rozpatrywali Państwa kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacji prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez dodanie dodatkowego oświadczenia o podanej poniżej treści:

“Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez ARIZO sp. z o.o. z siedzibą w Kobylanka 631, 38-303 Kobylanka, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w okresie kolejnych ……. lat.”