Uszczelnienia elektromagnetyczne w postaci uszczelek piankowych to bardzo szeroka gama uszczelek przewodzących do zastosowania w wielu różnych aplikacjach. Najbardziej powszechnym typem są piankowe uszczelki EMC pokryte przewodzącą tkaniną (Fabric Over Foam). Uszczelka ta składa się z piankowego rdzenia na który nawinięta jest przewodząca, metalizowana tkanina. Alternatywnie, możliwe jest zastosowanie przewodzących uszczelek piankowych pokrytych folią aluminiową.

 

Ekranujące uszczelki tego typu występują w postaci gotowych profili oraz arkuszy, z których możliwe jest wycięcie gotowych uszczelek EMC pod złącza.

 

Bardzo skutecznym materiałem pod względem ekranowania elektromagnetycznego, z którego również wycinane są uszczelki pod złącza to gąbki przewodzące. Z tego materiału wykonywane są również gotowe ramki przewodzące.

 

Poza ekranowaniem elektromagnetycznym, często wymagana jest również ochrona przed czynnikami środowiska klimatycznego, takimi jak pył i wilgoć. Szczelność EMC oraz klimatyczna IP osiągniemy poprzez zastosowanie przewodzących piankowych uszczelek klimatycznych

 

W przypadku konieczności umieszczenie uszczelki np. na krawędzi obudowy, zalecanym typem są ekranowane piankowe uszczelki krawędziowe.

 

Bardzo często urządzenia zamontowane w obudowie wymagają zwiększonej ochrony EMC. Jednym z rozwiązań jest zamknięcie systemu w obudowie/szafie specjalnie przystosowanej do tego celu. Profile aluminiowe w takich szafach są dodatkowo poddawane procesowi chromianowania a do zapewnienie kontaktu między płaszczyznami stosuję się uszczelnienie elektroprzewodzące, najczęściej typu piankowego.