Przestrajalne rozwiązania filtracyjne dla różnych zastosowań. Filtry pasmowo-przepustowe i pasmowo-zaporowe są najlepszym rozwiązaniem umożliwiającym precyzyjny wybór odpowiednich sygnałów dla danej aplikacji, podczas gdy sygnały zakłócające będą stabilne. Częstotliwość środkowa może być ustawiana mechanicznie za pomocą pokrętła znajdującego się z przodu. Nasze przestrajalne filtry obejmują szeroki zakres częstotliwości i mogą być wykorzystywane do wielu różnych zastosowań, takich jak transmisja radiowa, komunikacja mobilna i komunikacja wojskowa.