Rynek medyczny wymaga jakości, niezawodności i precyzji swoich urządzeń.
Dzięki swoim umiejętnościom technicznym ARIZO jest w stanie dostarczyć dedykowane rozwiązania mi.in takich aplikacji jak:

  • MRI
  • aparatura ultradźwiękowa
  • radioterapia i telemetria medyczna

Zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną EMC mają znaczące znaczenie w urządzeniach medycznych, ponieważ iż nieprawidłowa praca może doprowadzić do zagrożenia życia. Dodatkowo, projektowanie takich urządzeń jest bardziej złożone w porównaniu z elektroniką z innych sektorów przemysłu.

Poniżej prezentujemy wybrane zagrożenia związane z tematyką kompatybilności elektromagnetycznej sposoby ich eliminacji.

burza magnetyczna

Olbrzymie wybuchy plazmy (elektronów, protonów i jonów) pochodzące od słońca mogą powodować bardzo poważne uszkodzenia sieci elektrycznych i systemów łączności, a także innych wrażliwych infrastruktur. Chociaż niemożliwym jest osłonięcie całych sieci, destrukcyjne skoki mocy oraz zakłócenia magnetyczne mogą być wyeliminowane przed wejściem do budynku. Można to osiągnąć poprzez zainstalowanie filtrów sieci energetycznej EMP oraz ewentualne ekranowanie obiektu w stalowej klatce Faradaya.

burza magnetyczna

emisje z systemów oświetlenia

Emisje ze standardowych systemów oświetleniowych w klatce Faradaya MRI mogą powodować zawodność obrazowania. Instalacja systemu Silentlite LED zapewnia niezawodne i bez sygnałowe oświetlenie, ponieważ panele LED nie są magnetyczne i tym samym nie są narażone na działanie silnych pól magnetycznych emitowanych przez skaner MRI.

silentlite mri led

pole magnetyczne generowane przez mri

Magnesy MRI wytwarzają bardzo wysokie pole magnetyczne, które znajduję się w niewielkiej odległości od aktywności człowieka, co może okazać się szkodliwe. Pole to może być szczególnie niebezpieczne dla rozruszników serca. Może również dojść do zakłócenia wrażliwych urządzeń elektronicznych. Laminowane panele ze specjalistycznych blach stalowych są osadzane w podłogach, suficie i ścianach, tworząc ciągłą osłonę, która ogranicza pole magnetyczne.

pokój mri

wyładowania atmosferyczne

Główne ryzyko uderzenia pioruna polega na tym, iż przepięcia elektryczne mogą powodować wstrząsy elektryczne (które często mogą niestety okazać się śmiertelne), pożary oraz impulsy elektromagnetyczne (EMP). Mogą one również doprowadzić do zniszczenia urządzeń elektronicznych i infrastruktury, np. serwerów danych IT, urządzeń telekomunikacyjnych i wszelkich innych urządzeń elektrycznych lut elektronicznych. Instalacja odpowiedniego ekranu przewodzącego może przekierować drogę pioruna i zmniejszyć ilość impulsów elektromagnetycznych przedostających się do wnętrza obiektu. Instalacja filtrów przeciwprzepięciowych w sieci energetycznej powstrzymuje również impulsy przed zniszczeniem niezabezpieczonego sprzętu eklektycznego.

wyładowania atmosferyczne

Impuls elektromagnetyczny

Kolejnym wyzwaniem mogą okazać się impulsy elektromagnetyczne. W codziennej rzeczywistości nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez sprawnie działającej komunikacji i przepływu informacji. Większość niezbędnych dla nas danych przechowujemy na zewnętrznych serwerach, do których mamy dostęp z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możemy połączyć się z siecią internetową. Dane te uważamy za bezpieczne i ufamy, iż firmy zajmujące się ich przechowaniem dokładają należytej staranności aby je chronić. Stąd też coraz częstsze zainteresowanie branżą infrastruktury teleinformatycznej czy bankowej tematem impulsu elektromagnetycznego, który niesie za sobą destrukcyjne działanie i może doprowadzić do destabilizacji i poważnych przerw w działaniu krytycznych dla nas obszarów życia.

jak was wspieramy

Wspólnie z naszym partnerem, firmą European Europe Products (EEP), wspieramy Państwa w trudnej tematyce EMC. Naszym zadaniem jest połączenie wiedzy z zakresu technologii szczelności elektromagnetycznej z umiejętnościami inżynierskimi w zakresie projektowania, produkcji, instalacji oraz uruchomienia systemów szczelności chroniących ludzi oraz sprzęt przed zagrożeniami, jakie stwarzają procesy związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.

Zobacz również