Aluminiowe
Aluminiowe

Aluminiowe panele wentylacyjne EMC

Ekranowane panele wentylacyjne przeznaczone są do zastosowania w różnych aplikacjach szczelnych elektromagnetycznie, gdzie wymagany jest przepływ powietrza. Panele te dostarczane są w różnych wariantach. Różnią się m.in. grubością plastra miodu, kątem jego skosu, wielkością oczka, pokryciem czy konstrukcja ramki w której zamknięty jest panel. Często zalecane jest aby zastosować w aluminiowych panelach wentylacyjnych tzw. „cross pole”, to znaczy zamontowanie dwóch warstw plastra miodu ułożonych względem siebie pod kątem 90 stopni. Zabieg ten pozwala zapobiec efektowi polaryzacji. Efekt ten może być również zniwelowany poprzez zastosowanie różnych pokryć (np. Alocrom 1200). Aluminiowe panele wentylacyjne o strukturze plastra miodu są dostępne z 13 typowymi profilami ram aluminiowych. Można je wyposażyć w płyty przeciwpyłowe.

UL 94
ISO 9001;14001
RoHS
REACH

dane techniczne

Tłumienność [dB]
Typ AF1 Typ AF2 Typ AF5 Typ AF9 Typ AF12 i AF13
200 kHz (H) 71 71 39 39 57
100 MHz (E) 105 105 80 80 >105
500 MHz (P) 93 93 55 55 >105
2 GHz (P) 94 94 52 52 >105
10 GHz (P) 82 82 61 61 90

 

sposób oznaczenia

AF1 AF2
AF3 AF4
AF5 AF6
AF7 AF8
AF9 AF10
AF11 AF12
AF13    
Oznaczenie konfiguracji plastra miodu
01 = Cross-pole 02 = Pojedyncza warstwa 03 = Skos 45 st 04 = Skos 45 st + Cross-pole
05 = Skosz 30 st 06 = Skos 60 st    
Oznaczenie materiału pokrycia
1 = Alochrom 1200 2 = Surtec 650 3 = Elektroless Nickel 4 = Tin 
5 = Malowane      
Rysunek poglądowy Typ ramki VH Rysunek poglądowy Typ ramki

VH-AF1-01-2260-4330-12-T/H(4.8)-1 to aluminiowy panel wentylacyjny; typ ramki: AF1 (2 x prosty plaster miodu o grubości 6,35mm, obrócony względem siebie, grubość całkowita: 12,7mm); wymiar: 226mm x 433mm; 12 otworów przelotowych o średnicy 4,8mm; pokrycie: Alochrom 1200.

Aluminiowe panele wentylacyjne wyposażone są w standardową uszczelkę w postaci plecionki połączonej z profilem elastomerowych. W przypadku konieczności użycia innego typu uszczelki, należy dodać opis uszczelki.

zastosowanie

W miejscach, w których mogą one być wystawione na działanie elementów, aluminiowe otwory wentylacyjne w kształcie plastra miodu mogą być wyposażone w "skośny" otwór, który zapobiega przedostawaniu się wody deszczowej. Ma to dodatkowe zalety w postaci kierunkowego przepływu powietrza i zwiększonego tłumienia ze względu na wyższy współczynnik proporcji kształtu komórek.

Panele wentylacyjne o strukturze plastra miodu są zazwyczaj dostarczane z uszczelkami w formie gotowej do montażu, które albo są montowane wokół otworu w urządzeniu (wersja bez kołnierza), albo są wkładane do obudowy (wersja z kołnierzem). W zależności od wymagań wydajnościowych dla danego zastosowania, mogą być montowane poprzez przykręcenie przez otwory przelotowe w ramie, poprzez zastosowanie zatrzaskowych wkładek gwintowanych.

Aluminiowy materiał o strukturze plastra miodu powstaje przez rozprężenie połączonej folii aluminiowej w strukturę plastra miodu. W wyniku tego procesu, który jest wspólny dla wszystkich producentów plastrów miodu, powstaje materiał, który jest "spolaryzowany" i przewodzi prąd w poziomie lub w pionie. W celu przezwyciężenia problemów związanych z polaryzacją stosuje się dwie warstwy plastra miodu, ułożone pod kątem 90 stopni w stosunku do siebie. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji na temat polaryzacji.

Aluminiowe panele wentylacyjne w kształcie plastra miodu są pokrywane różnymi materiałami w celu dostosowania do konkretnych zastosowań.